لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبیر دیدن غزال در خواب 

غزال همان تعبير آهو را دارد و غزال زني
است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به چنگ بيفتد استعداد خو پذيري قابل
تحسيني دارد و همسري مهربان و خانه آرا مي شود.


© NightMelody.com 2008-2017