لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

تعبیر دیدن یخ در خواب 

يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر
خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي
نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد
که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب
مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در
خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ
به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.


© NightMelody.com 2008-2017