نایت ملودی » سرگرمی » عکس های جالب از مقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوت

عکسهایی بسیار زیبا

مکان همه عکسها یکی است ولی تاریخها متفاوت

بالا … جنگ جهانی دوم

پایین …. سال ۲۰۱۲

      مقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوتمقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوت

مقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوتمقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوت

مقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوتمقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوت

مقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوتمقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوت

مقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوتمقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوت

مقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوتمقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوت

مقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوتمقایسه ی دو مکان در دو زمان متفاوت

تاریخ: 11 اکتبر 2015
نویسنده: رضا ایرانی
نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت