مرتبط با این مطلب
نایت ملودی » سرگرمی » نایت پلاس » جالب انگیز » مسابقات جنگ خروس سال ۲۰۱۳ + عکس

این مسابقه در ماه مارس در کابل شکل ملی پیدا می کند و امسال نیز این مسابقه خشن انجام شد.

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

مسابقات خروس جنگی سال ۲۰۱۳

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت