نایت ملودی » اخبار » اقتصاد » قیمت ها » قیمت خودرو » قیمت خودرو امروز ۲۲ اسفند

قیمت جدید خودرو

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها : ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۱ – ۱۸:۳۷

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو
وانت باردو
۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۹۰۰٫۰۰۰ SE سمند
۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ SE سمند پایه گازسوز
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند مالتی پلکس
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز
۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ سمند سریر
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو
۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ GLX 405 . TU5 پژو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX 405 . XUM پژو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو
۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی
۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال سفارشی
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس
۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن جدید
۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 پژو پارس سال / موتور
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
توقف فروش V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر
۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ E1 تندر اتوماتیک
۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر
۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ E2 تندر اتوماتیک
پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸
۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید
۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید
۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰    گازسوز SL 132 .پراید
۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید
۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید
۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ LE.پراید
۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید
۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SL.پراید
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید
۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید
۱۶٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید
۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید
۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
۱۹٫۲۹۰٫۰۰۰ ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / ای بی اس / آپشنال
ریو اتوماتیک
۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
توقف فروش ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹
۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۷۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5
۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲
۱۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول
۱۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی
     MID نیسان قشقایی
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول
۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال
مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول
۶۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2
۳۵٫۰۵۰٫۰۰۰ ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2
۳۷٫۰۵۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۳۲٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1
۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰
۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک
۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار
۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ J5 جی ای سی
۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ X60
۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ لوبو
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار
۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک
۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
توقف فروش ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹
۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول
۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50
 FAW ون دوگانه سوز
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مینی بوس ۲۰ نفره سحر
۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰  MVM 530
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰ MVM 315
چری ویانا
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی
۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک
۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹
پروتون ویرا
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ G5

 

قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو
آسان موتور ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن
۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره
۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر
۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور
۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱
۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه
۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ i30 هیوندای
۷۸٫۱۰۰٫۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ i20 هیوندای
۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تک ایربگ I20 هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز
۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲
۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ H1 ون هفت نفره
ایرتویا VXR.V8 لندکروز
۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR.V6 لندکروز
۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند
۲۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳
۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روفور
راو . سفارشی
۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در
۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون ۲۰۱۱
۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳
۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰  GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰  GL کمری ۲۰۱۲
۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX . 2013 کمری اتاق جدید
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ SE . 2013 کمری اتاق جدید
( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید
یاریس صندوق دار
۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ XLI کرولا
ون پریوی
۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ون هایس
۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  تیپ ۸ / V8 موهاوی
۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰  V6 موهاوی
۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال
۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا . ۲ ایربگ
۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ
۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴
۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۱۶۰۰
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۲۰۰۰
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکانتو
کارنز
۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فول
پرشیا خودرو ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۳
۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۰
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۸
۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۵۰ LI
  ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۸
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫ Cabriolet
۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫ Cabriolet
۶۴۰ . Coupe
۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کروک ۳۳۵
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 23I
۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 30I
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 35I
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ M6 AC SCHNITZER
۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X1
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – 2.8
۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 5 litere
X6 – 5 litere.Human
۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – 3.5 litere
ستاره ایران ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۰۰
۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۵۰
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ B180
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۲۰۰
  ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۰۰
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ کروک
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ . سری کوپه
۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۳۵۰
۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳
۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۵۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GLK . AMG . 350
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال کی ۳۵۰
۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۵۰۰
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۳۵۰
۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۳۵۰
۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۵۰۰
۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۰۰
۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۵۰
معین موتور ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Cayman S
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Boxster S
۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۱۱
۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۱۱ New
۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۶ سیلندر
۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر توربو
۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر
۱٫۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو
۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر
۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا . ۶ سیلندر
۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / فول
۲۷۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم
۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳
۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳
۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / فول
۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳
جی اس ۴۶۰
SC 430 COUPE
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ CT200H / HYBRiD
۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – لانگ
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – اتومن
۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / کروک
مدیا موتور ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول جی تی
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول مگنت
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۵۵۰
رامک خودرو موجود نمی باشد CW700/چیرمن
ون رودیوس
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایرون
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ اکتیون
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ رکستون جدید
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ لتیتود فول آپشن
Privilege لتیتود
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (۴CONTROL) لاگونا کوپه
اسکالا
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  کولیوس/ اتاق جدید
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 فلوئنس
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E4 فلوئنس
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۳ . EC7
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰  هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV
 SC7
آلفا موتور ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . فول
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . فول
۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . نیمه فول
۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته
۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . کواتروپورته
۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو
۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو اس
اسمارت فورتو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ASX میتسوبیشی

 

توضیحات :
قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.
بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای ۵% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( ۱۲۶ میلیون ) و حق گارانتی است.

 

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت