نایت ملودی » سرگرمی » طنز و خنده » جوک و لطیفه » جوک غمگین عاشقانه و احساسی

جوک غمگین عاشقانه و احساسی

جوک غمگین عاشقانه و احساسی

حرفایت شبیه برف اند!
از آن برف های بی موقع که
نزدیک بهار می بارد و فقط،
جان شکوفه های درختان را می گیرد!

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

بیا تا بریزیم…
تو استکانی چای برای من
من زندگی ام را به پای تو

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

در آغوشـم کــ‌ه می گـیــری
آنقد‌ر آرام مـی‌شــــوم
که فـرامــوش می کــــنـم
بـایـد نفـس بــکـشـــم

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

شاید تو
از شعرهای من چیزی نفهمی
اما…
شعرهای من…
خیلی خوب تو را می فهمند …

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

طـــوفـــانــی ام مـی کــنـی
بـــا چـشمـهـایـی کـه
آرام تـــر از آرامـش اســت !

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

از تو چه میگذرد در خیالم
که این چنین
قلم و کاغذ بی تابی میکنند …

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

جَهنــــَـمی بـپــــا میـــکنـد
دِلـــــَـم
وَقـــــتی
شــــِـــعری بیــــــایَد و
تــــو
میــــــانِ آن نَبــــاشــــی

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

اگر بیـــایی
این خـــون ِ دل ،خــوردنـــها را
تـــلافی نمیـــکنم
آنقـــــدر عاشــــقت میکنـــــم
که دیــگر نتــــوانـــی
هــــرگــز بــــروی…

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

دنبــــــــــــالِ شاعــــــــــر شعـــــــــــــرهای من نگـــرد
تمــــــــام حرف هایــــــــم
رو نوشتِ توســــــت…!

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

تنها رازِ منی
تو را
به خدا هم فاش نمی‌کنم!

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

عشق مثل پرواز است،
بالا رفتنش جسارت می خواهد
بالا ماندنش لیاقت !

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

این سکوت سنگین تو سر به سرم مى گذارد …
ادامه اش بدهى
عاشق تر مى شوم !

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

کاش باورکنی دوست داشتنت
تنها دارایی من است
با بی تفاوت ات مرددم نکن
که گمان کنم آن را هم ندارم
تمنا میکنم !

♥ جوک غمگین عاشقانه و احساسی ♥

واقعیت است جاذبه تو
از بس جذابی
می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت