سام درخشانی دیپلم علوم تجربی و دانشجوی انصرافی تئاتر است. سام در آموزشگاه بازیگری استاد سمندریان یک دوره کلاس بازیگری گذرانده است و با مجموعه «شب زدگان» به دنیای پرهیاهوی بازیگری پا گذاشت و پس از آن با «بهشت آبی»، «مجموعه همسفر»، «خانه پدری»، «دلباخته» و …و اخیراً هم در سریال سالهای برف و بنفشه و «ما چند نفر» این مسیر را ادامه داده است.

وی دو سال بعد از آنکه از انصراف دانشگاهش گذشته بود توسط دستیار آقای قهرایی برای بازی در یکی از نقشهای ثابت مجموعه «شب زدگان» دعوت به کار شده و پس از آن نقشهای زیادی را تا امروز تجربه کرده است .

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

عکس های سام درخشانی

تاریخ: 09 مارس 2013
نویسنده: رضا ایرانی
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت