خیار ،کیوی،سیب،فلفل دلمه ای و خیلی میوه های دیگر را با این برش ساده می شود تزئین کرد…

برش تزئینی خیاربرش تزئینی خیار

برش تزئینی خیاربرش تزئینی خیار

برش تزئینی خیاربرش تزئینی خیار

برش تزئینی خیاربرش تزئینی خیار

برش تزئینی خیاربرش تزئینی خیار

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت