نایت ملودی » وبلاگ نویسان » ابزار وبلاگ » حدیث تصادفی در وبلاگ
nightmelody
ابتدا وارد مدیریت وبلاگ خود شوید

کد مورد نظر خود را
Copy
کرده و در قسمت تنظیمات وبلاگ
Paste
کنید و سپس دکمه ی ثبت تنظیمات را بزنید

مشاهده نمونه کد :

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت