نایت ملودی » فرهنگ و هنر » تاریخ و تمدن » عکس تابوت مجلل ناصرالدین شاه!

ناصرالدین شاه(۲۵ تیر ۱۲۱۰ – ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵) که پیش از پادشاهی ناصرالدین میرزا خوانده می‌شد، معروف به قبله عالم، سلطان صاحبقران و بعد شاه شهید، چهارمین شاه از دودمان قاجار ایران بود. وی طولانی‌ترین دوره پادشاهی را در میان دودمان قاجار داراست.عکس تابوت مجلل ناصرالدین شاه!

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت