نایت ملودی » خانواده » آشپزی و خانه داری » خانه داری » سفره آرایی » تزیین سفره هفت سین ۹۴ – سری ۲

در این نمونه ها هم مدل هایی از تزیین سین های سفره ی هفت سین شامل سنجد، سکه، سیر، سبزه، سمنو، سیب و سماق و نمونه هایی از تزیین تنگ و ظروف توسط نقاشی روی شیشه یا اصطلاحاً ویترای را مشاهده خواهید نمود. که به شما ایده خواهد داد.

تزیین سفره هفت سین 1394 - سری 2

تزیین سفره هفت سین ۱۳۹۴ – سری ۲

تزیین سفره هفت سین 1394 - سری 2

تزیین سفره هفت سین ۱۳۹۴ – سری ۲

تزیین سفره هفت سین 1394 - سری 2

تزیین سفره هفت سین ۱۳۹۴ – سری ۲

تزیین سفره هفت سین 1394 - سری 2

تزیین سفره هفت سین ۱۳۹۴ – سری ۲

تزیین سفره هفت سین 1394 - سری 2

تزیین سفره هفت سین ۱۳۹۴ – سری ۲

تزیین سفره هفت سین 1394 - سری 2

تزیین سفره هفت سین ۱۳۹۴ – سری ۲

تزیین سفره هفت سین 1394 - سری 2

تزیین سفره هفت سین ۱۳۹۴ – سری ۲

تزیین سفره هفت سین 1394 - سری 2

تزیین سفره هفت سین ۱۳۹۴ – سری ۲

تزیین سفره هفت سین 1394 - سری 2

تزیین سفره هفت سین ۱۳۹۴ – سری ۲

تزیین سفره هفت سین 1394 - سری 2

تزیین سفره هفت سین ۱۳۹۴ – سری ۲

تاریخ: 12 فوریه 2015
نویسنده: رضا ایرانی
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت