الناز حبیبی

نقش “عالیه” در سریال دودکش را که یادتان هست! به جرأت می توان گفت الناز حبیبی با این فیلم توجه مخاطب عام را به خود جلب کرد.

الناز حبیبی در ۲۱ مرداد ۶۸ در تهران به دنیا آمد.

وی در کودکی بازی در تئاتر را نیز تجربه کرده است.

حبیبی پس از آن که در سه فیلم از سعید سلطانی بازی کرد به طور جدی تری به حرفه بازیگری پرداخت و پس از آن در سه فیلم از کیانوش عیاری نیز جلوی دوربین رفت.

الناز حبیبی بازی در سریالهای: روزگار قریب (۸۶)، فاصله ها (۸۹)، پنج کیلومتر تا بهشت (۹۰)، سی امین روز (۹۰)، تا ثریا (۹۰)، لبه آتش (۹۰)، فراموشی (۹۱)، به خاطر مونا (۹۱)، مدینه (۹۳)، دودکش (۹۳)، دردسرهای عظیم (۹۳)، قایم موشک  و در فیلمهای سینمائی: فصل باران های موسمی (۸۸)، پیتزا مخلوط (۸۹) و ناخواسته (۹۲) را در کارنامه خود دارد.

الناز حبیبی

الناز حبیبی

الناز حبیبی

الناز حبیبی

الناز حبیبی

الناز حبیبی

الناز حبیبی

الناز حبیبی

الناز حبیبی

الناز حبیبی

الناز حبیبی

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت