مرتبط با این مطلب
نایت ملودی » سفر وگردشگری » گردشگری جهان » ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

هنرمندی با نام مستعار SpY که در میان هنر دوستان تا حدودی شناخته شده است این بار دست به کاری بزرگتر زده است. او با کمک دانشجویان دانشگاه سوئیسیک ماه درخشان مصنوعی ساخته و آن را از یک جرثقیل صنعتی آویزان کردند.

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

ماه مصنوعی در آسمان کشور سوئیس

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت