مهناز افشار با انتشار عکس زیر نوشت:

مهناز افشارو برادرزاده هایش

با احترام
با عزیزترین ها ، برادر زاده های شیرینم .( دسپینا و پارسا افشار )

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت