نایت ملودی » سرگرمی » نایت پلاس » جالب انگیز » گوسفند چینى‏ هم آمد

L12764834391

در تعدادى از محل‏هاى عرضه دام، بخصوص شهرستان ورامین، نوعى گوسفند از گونه «چینى» به فروش مى‏رسد که از سمت زاهدان به این محل آورده شده است.

خصوصیات این گوسفند شامل دنبه بسیار کوچک، هیکل بزرگ در اندازه یک گوساله، چربى کمتر و… است.

به گزارش آتی، به نظر مى‏رسد این خصوصیات نشان‏دهنده نوعى جهش ژنتیکى در جنین گوسفند یا تزریق هورمون در هنگام رشد است.

در صورت ورود دام چینى به کشور، احتمال به خطر افتادن وضعیت تولید دام در کشور بسیار زیاد است.

تاریخ: 23 دسامبر 2014
نویسنده: رضا ایرانی
نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت