در این قسمت، عکس هایی از قسمت های پایانی سریال فریحا را مشاهده میکنید.در این سریال امیر بعد از فریحا با دختر دیگری به اسم اجه آشنا میشود و فریحا نیز همچنان به او علاقمند است.فریحا در قسمت های آخر مجددا احساس خود را به امیر بازگو کرده و رابطه انها مجددا شکل میگیرد.امیر و فریحا باهم ازدواج میکنند و به دلایلی که در قسمت آخر مشاهده خواهید کرد فریحا میمیرد و امیر نیز بر سر مزارش اشک خواهد ریخت.تصاویر برخی صحنات را میتوانید در اینجا مشاهده کنید.از نظر شواهد عکس ها هم فقط به عنوان یک حدس میشود گفت که نامزد سابق فریحا در مرگ او نقش خواهد داشت.

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

قسمت آخر سریال فریحا

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت