نایت ملودی » سرگرمی » نایت پلاس » تست هوش » معمای کاشتن درخت

معمای کاشتن درخت

چه جوری می شه ۱۰ تا درخت رو توی ۵ ردیف کاشت به طوری که در هر ردیف ۴ درخت وجود داشته باشه؟

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

پاسخ معما:
به صورت ستاره

معمای کاشتن درخت

 

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت