ریحانا

بازگشت ریحانا به سینما با نقش یک خواننده مشهور ۱۹۲۰ ریحانا خواننده پاپ با فیلم نه چندان زیبای «کشتی جنگی» به سینما قدم گذاشت. ریحانا پیشنهاد بازی در فیلم جوزفین بیکر را دریافت کرده است. بیکر یکی از بازیگران و خوانندگان دهه ۱۹۲۰ است که به ریحانا بی شباهت…

«ریحانا» خواننده پاپ با فیلم نه چندان زیبای «کشتی جنگی» (Battle ship) به سینما قدم گذاشت. او به تازگی پیشنهاد بازی در فیلم زندگی «جوزفین بیکر» را دریافت کرده است .

«بیکر» یکی از بازیگران و خوانندگان دهه ۱۹۲۰ است که از نظر سبک به ریحانا بی شباهت نبوده است. او در سال ۱۹۳۴ با بازی در فیلم «زوزو»‌ به شهرت خود افزود و از این شهرت برای افزایش آگاهی مردم در جنبش جنگهای داخلی آمریکا بهره برد.

این پروژه در مرحله پیش تولید قرار دارد و ریحانا تاکنون موافقت خود را برای بازی در این فیلم اعلام نکرده است.

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت