مرتبط با این مطلب
نایت ملودی » فرهنگ و هنر » هنر و ادب » سخنان بزرگان » سخنان شیخ رجبعلی خیاط / زندگی نامه رجبعلی خیاط

رجبعلی خیاط

۱) سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود. خداوند کریم است، شما هم کریم باشید.رحیم است، رحیم باشید ستار است، ستار باشید…

۲) ای انسان خودت را بشناس و با اوباش رفاقت نکن، ملکوت و ملائکه دوستان تواند.

۳) عمل، فقط و فقط باید برای رضای باری تعالی و با اخلاص باشد.

۴) اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب از عقاب خدا بترسیم، همه کارهای عالم اصلاح می شود.

۵) تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود، من کان لله کان الله له.

۶) مقدسها همه کارشان خوب است، فقط «من» شان را باید با خدا عوض کنند.

۷) دعا کنید که خداوند از کری و کوری نجاتتان بدهد، و تا هنگامی که انسان غیر از خدا بخواهد، هم کور است و هم کر.

۸) دل جای خداست. صاحب این خانه خداست؛ آن را اجاره ندهید.

۹) دل آیینه است. غیر خدا را در آن راه ندهید، که اگر یک لکه کوچک پیدا کند زودنشان می دهد.

۱۰) کار را فقط برای خدا انجام دهید ؛ نه برای ثواب، یا ترس از جهنم.

۱۱) دلت را انبار پنبه مکن، سعی کن دلت خدا را نشان دهد.

۱۲) اگر انسان بخواهد راحت شود، باید عمر خود را به خدا واگذار کند و هر چه او می خواهد.

۱۳) حد کمال انسان این است که به خدا برسد، یعنی مظهر صفات حق شود.

۱۴) حال انسان باید همچون فرهاد باشد، تیشه ای هم که می زد به یاد شیرین می زد.

۱۵) اگر انسان، خودش علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد.

۱۶) اگر طالب زرق و برق دنیا هستی، آن را دیر یا زودبه دست می آوری، ولی چیزی در آن نیست. اما اگر بخواهی وجود حق تعالی ترا صدا کند و دستت را بگیرد مقداری معرفت پیدا کن و با او معامله کن.

۱۷) اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدارا در آن راه ندهید، آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید، و آنچه را دیگران نمی شنوند شما می شنوید.

۱۸) اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود.

۱۹) خداوند بقدری مهربان است که گویا فقط همین یک بنده را دارد که دائم به او می گوید : این کار را بکن و آن کار را مکن، تا درست بشوی.

۲۰) کسی که دنیا را از راه حرام بخواهد، باطنش سگ می شود. آن که آخرت را بخواهد خنثی است و آن که خدا را بخواهد مرد است.

۲۱) هر کس هر کاری می کند، باید آن ار خوب انجام دهد و محکم کارباشد، خیاط بایستی از کوکهای ریز و نخ محکم استفاده کند. پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله )فرموده است : “و لکن الله یحب عبدا اذاعملا احکمه”.

۲۲) انسان کسی را که دوست داشته باشد برایش پول خرج می کند. ما هم اگر می گوییم خدا را دوست داریم، باید در راه او خرج کنیم.

۲۳) این چرخ خیاطی سینگر را ببینید ؛ همه قطعات ریز و درشتش مارک مخصوص کارخانه را دارد. می خواهندکوچکترین پیچ هم نشان این کارخانه را داشته باشد. انسان مؤمن هم، همه کارهای بزرگ و کوچکش باید نشان خدا را داشته باشد.

۲۴) هر کاری را می کنید، نگو یید من کردم. بگویید :مولا مرحمت فرمود و همه را از خدا بدانید.

۲۵) پیش از آنکه منزل را عوض کنید، آرزوهای مرده ها را عملی کنید. آنان آرزو می کنند که حتی برای یک لحظه به دنیا برگردند و عملی مورد رضایت خداوند انجام دهند.

۲۶) دین حق همین است که بالای منبرها گفته می شود، ولی دو چیز کم دارد : عشق به خداوند متعال واخلاص.

۲۷) این عبادات ما، چیزی نیست که در آخرت روی آن حساب کنند و دست ما را بگیرد. کاری که برای ثواب است به درد خودم می خورد، کار اربرای خدا انجام دهید.

۲۸) انسان هر مقدار که به دستورهای پروردگار خود عمل کند، به همان اندازه نزدیک به حق می شود و به تشکیلات سلطنت او در می آید.

۲۹) هر نفسی که می کشی امتحان است. در آن نفس ببین که نفست با رحمان شروع می شود یا با نیات شیطان شروع و مخلوط می شود. مواظب باش شیطان و نفس کلاهت را برندارند.

۳۰) در پاسخ کسی که نصیحتی خواسته بود، گوشش را گرفت و فرمود : خدمت به خلق، خدمت به مردم.

۳۱) اغلب مردم در حین مرگ یا پس از آن اقرار می کنند که :‹‹صدق الله و رسوله و…؛که فایده ندارد، بلکه باید پیش از موت و هنگام حیات اقرا داشت.

۳۲) غصه روزی را نخورید. من نصیحتی می کنم که شما خدا را فراموش نکنید ؛ زیرا خداوند سهم هر کسی را نوشته است.

۳۳) من با خدا متعال انسی داشتم، التماس کردم که سر خلقت را به من بفرماید. خطاب آمد :احسان، احسان به خلق. آن مسأ له ای که انسان را بعد از فرائض به حالت بندگی خداوند تبارک و تعالی می رساند، احسان به خلق است.

۳۴) بدبخت ترین شخص، کسی است که دچار بلیه ای شود و در آن واقعه و حادثه، از حق غافل گردد.

۳۵) به سادات احترام بگذارید و آنان را در هر مرتبه و منزلتی که هستند گرامی دارید.

۳۶) بارها دیده شده است که خود شیخ در میان جمع، دست و پای سادات را می بوسد.

۳۷) این مکتب برای نتیجه نیست، مکتب محبت است، مکتب عاشق سازی لست، واقعا مکتب خدا خواهی است.

۳۸) علوم غریبه به درد نمی خورد. جز وبال چیز دیگری نیست. اسم اعظم هم به درد انسان نمی خورد.

۳۹) نفس اماره را مهار بزنید و با آن مخالفت کنید.

۴۰) شیطان را دیدم، بر جایی که انسان در نماز می خاراند بوسه می زند.

۴۱) خدایا ! این دروغگو را درست کن و این قراضه را جا بیندازو به من توفیق بندگی بده، تا عبادتهای تو زمین نماند و زحمتهای تو هدر نرود.

۴۲) تاثیر روزی حلال و حرام آن قدر زیاد است که ممکن است حلال زاده بخورد و مثل حرام زاده شود، و یا حرام زاده بخوردو حلال زاده شود.

۴۳) در مکاشفات یقین نداشته باشید و هیچ وقت بر مکاشفه تکیه نکنید، همیشه باید رفتار و گفتار امامان را الگو قرار دهید.

۴۴) قاشق برای غذا خوردن است و فنجان برای چای نوشیدن… انسان هم تنها برای آدم شدن خوب است.

۴۵) قیمت تو به اندازه خواست توست، اگر خدا را بخواهی، قیمت تو بی نهایت است و اگر دنیا را بخواهی، قیمت تو همان است که خواسته ای

۴۶) هی نگو دلم اینطور می خواهد، ببین خدا چه می خواهد.

۴۷) خدا همه عالم را برای شما و شما را برای خودش آفریده است.ببینید که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است.

۴۸) اغلب مردم اظهار میدارند که ما امام زمان را از خودمان بیشتر دوست داری، حال که اینطور نیست زیرا اگر او را بیشتر از خود دوست داشته باشم، باید برای او کار کنیم، نه برای خود

۴۹) اگر چشم برای خدا کند می شود(عین اللّه) و اگر گوش برای خدا کار کند می شود(اذن اللّه) و اگر دست برای خدا کار کند می شود(ید اللّه) تا می رسد به قلب انسان که جای خداست.

۵۰) همه خودهای انسان از خودپرستی است.تا خداپرست نشوی به جایی نمی رسی.

۵۱) فرهاد هر کلنگی که می زد به یاد شیرین و به عشق او بود.هر کاری انجام می دهی تا پایان کار، باید همین حال را داشته باشی.همه فکر و ذکرت باید خدا باشد، نه خود…

۵۲) از کلمه (ما) بگذرید، آن جا که در کارها کلمه(من) و (ما) حکومت می کند، شرک است.

۵۳) وقتی خدا را شناختی، هر چه می کنی باید خالصانه و عاشقانه باشد.حتی کمال خود را هم در نظر نگیر.نفس بسیار زیرک و پیچیده است و دست بردار نیست.به هر نحو شده میخواهد خود را وادار کند.

زندگینامه رجبعلی خیاط:

رجبعلی نکوگویان، مشهور به شیخ رجبعلی خیاط از عارفان مشهور است. وی متولد ۱۲۶۲ در تهران بود. پدرش، مشهدی باقر، پیشه ور بود. رجب علی نکوگویان در روز دهم شهریور ۱۳۴۰ هجری شمسی و در سن ۷۸ سالگی درگذشت. او را از عارفان و اهل باطن دانسته اند و گفته شده که توانایی شناسایی باطن افراد (در اصطلاح شیعی: چشم برزخی) را داشته است. قبر او در ابن بابویه تهران است.
رجبعلی نکوگویان دارای ۸ فرزند، شامل: پنج پسر و چهار دختر بود که یکی از دخترانش در کودکی از دنیا رفت. رجبعلی نکوگویان در عالم سیاست نبود، اما با رژیم پهلوی و سیاستمداران حاکم آن به شدت مخالف بود. وی مرید پیرمراغه محبوبعلیشاه بوده و از او اجازه دستگیری داشته است. زندگی نامه و گفته های شیخ توسط محمد محمدی ری شهری در چند کتاب به رشتهٔ تحریر درآمده است.
رجبعلی خیاط در ۲۲ شهریور ۱۳۴۰ در شهر ری درگذشت و آرامگاه او در ابن بابویه است.

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت