نایت ملودی » فرهنگ و هنر » هنر و ادب » آداب و رسوم » لالایی های نقاط مختلف ایران

لالایی

 آهنگ یا شعر آرامش دهنده است. ، معمولا برای کودکان پیش از خواب خوانده میشود، هدف لالایی خواندن آرامش دادن به کودکان و این که بتوانند راحت تر و زودتر بخوابند. در نتیجه لالایی ها بیش از همه ساده و تکراری هستند. لالایی ها را می توان در هر فرهنگ و در همه دوره های باستانی یافت می شود.

لالایی بوشهری

مولالات ایکنم لالای همیشه
پلنگ از کوه بناله شیر بیشه
پلنگ از کوه که آهو در بیابون
همه جفتند که من تنها بگردم
الهی دشمنت را خسته بینم
به قلبش خنجری تا دسته بینم
سر شب آیم احوالش بپرسم
سحر آیم مزارش بسته بینم
************
سر کوه بلند نی می‌زنم نی
شتر گم کرده‌ام پی می‌زنم پی
شتر گم کرده‌ام بابار کاشی
گلی گم کرده‌ام شاید تو باشی
بیا دلبر برایم دلبری کن
چکش بردار برایم زرگری کن
چکش بردار برو سهکون ببینم
خودت انگشتر یارم نگین کن
************
مولالات ایکنم تا سیم بمونی
بری در مکتب و قرآن بخونی
چه قرآنی که خشتش بیشماره
همان شاهی که تیغش ذوالفقاره
خبر اومند که لیراوی خرابه
دلم از بهر لیراوی کبابه
بکشتند مردلش زنگل اسیرن
مگه سردار لیراوی بخوابه؟
************
لالا لالا لالا شو زنده دارم
به امید خدا امیدوارم
لالا گل فیروزه مو
دهن تنگ و زبون فیروزه مو
فلک داد و فلک داد و فلک داد
فلک تخت سلیمون داد بر یاد
سلیمونی که حکم بر باد می‌کرد
خودش می‌دید که تختش می‌برد باد
************
لالا گل زردم
نبینم داغ فرزندم
خداوندا تو ستاری
همه خوابند تو بیداری
به حق خواب و بیداری
عزیزم را نگه داری
برادر پشت برادر زاده‌ام پشت
درخت بی‌برادر کی کند رشد
درخت با برادر کنگه کنگه
درخت بی‌برادر کی کند ر شد

لالایی های کرمان
لالایی ها لالالا گل پونه
گدا امد در خونه
یه نان دادم بدش اومد
دونان دادم خوشش اومد
خودش رفت و سگش اومد
لالالا گل خشخاش
بابا رفته خدا همراش
لالالا گل فندق
مامان رفته سر صندوق
لالالا گل زیره چرا خوابت نمی گیره
بخواب ای نازنین من مامان قربون تو میره

الالالا که لالاتم
اسیر قد و بالاتم
الالالا گل زردم
به قربوت تو می گردم
الالالا گل سوسن
سرت خم کن لبت بوسم
الالالا حبیب من
به دردی طبیب من

لالایی بیرجندی
الالالا، گل آلو،
دوخوشو سیب زرد آلو.
الالالا، گلم باشی،
بخوابی بلبلم باشی،
تسلای دلم باشی.
الالالا گلم دخو، گلم بیدار،
گلم هیچ وقت نشه بیمار.
الالالا لالاش می یاد،
صدای کفش آقاش می یاد،
آقاش رفته زن گیره،
کنیز صد تومن گیره.
الالالا تو را دارم، چرا از بی کسی نالم.
الالالا زر در گوش،
ببر بازار مرا بفروش،
بیک من آرد و سی سیر گوش
الالالا گل زیره
چرا خوابت نمی گیره
بحق سوره یاسین
بییایه خوتو را گیره

لالایی تهرانی
لالایی ها لالالالا، گلم بودی.
عزیز و مونسم بودی.
برو لولوی صحرایی.
ای بچه م چه می خوایی؟
لالالالا گل نسرین
بیرون رفتن، درو بستین
منو بردین به هندستون
شوهر دادین به کردستون.
بیارین تشت و آفتابه
بشورین روی شهرزاده.
که شهرزاده خدا داده
لالالالا، گل چایی
لولو! از من چه می خوایی؟
که این بچه پدر داره
که خنجر بر کمر داره.

لالایی شیرازی
لالایی ها لالالالا، گل آبشن
کاکا رفته چشوم روشن
لالالالا، گل خشخاش
کاکا رفته خدا همراش
لالالالا، گل زیره
بچه ام آروم نمی گیره
گل سرخ منی شاله بمونی
ز عشقت می کنم من باغبونی
تو که تا غنچه ایی بوئی نداری
همین که وا شدی با دیگرونی
لالایت می گم و خوابت نمی آد
بزرگت می کنم یادت نمی آد
عزیز کوچکم رفته به بازی
به پای نازکش بنشینه خاری
به منقاش طلا خارش درآرید
بدستمال حریر رویش ببندید
لالالالا گل پسته
بابات رفته کمر بسته
لالالالا گل خشخاش
بابات رفته خدا همراش
لالالالا گل نعنا
بابات رفته شدم تنها

کاشمر خراسان
لالالا گل نازی،
بابات رفته به سربازی
لالالا گل پسته،
شدم از گریه هات خسته.
لالالا گل زیره،
دوخورو ای چشم حیزه
لالالا گل عناب،
شدم از گریه هات بی تاب
لالالا گل جارو،
دخورو ای بچه ی پر رو.

ترجمه از ترکی
از سرو صدای لالایی من،
مردم از خانه ها گریزانند
هر روز یک آجر می افتد
از سرای عمر من.

شیراز
لالالا عزیز کبک مستم!
میون کبک ها دل بر تو بستم.
تموم کبک ها رفتن به بازی،
من بیچاره پابست تو هستم.

تاریخ: 02 فوریه 2013
نویسنده: رضا ایرانی
دسته بندی: آداب و رسوم , شعر
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت