هانیه توسلی فارغ التحصیل نمایش نامه نویسی است و اولین بار با بازی در مجموعه تلویزیونی « غریبه » جلوی دوربین ظاهر شد. سپس با بازی در فیلم « شام آخر » (فریدون جیرانی، ۱۳۸۰) توانایی هایش را به رخ همگان کشید. یک سال بعد با بازی درخشانش در فیلم « شب های روشن » (فرزاد موتمن، ۱۳۸۱) کاندید سیمرغ بلورین جشنواره بیست و یکم فیلم فجر و برنده تندیس زرین هفتمین جشن خانه سینما (۱۳۸۲) شد.

غیر از بازیگری سمت های چون دستیاری کارگردانی فیلم « آخر بازی » (همایون اسعدیان، ۱۳۷۹) و انتخاب بازیگر فیلم « دیشب باباتو دیدم آیدا » (رسول صدرعاملی، ۱۳۸۳) را نیز عهده دار بوده است.

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

عکس های هانیه توسلی

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت