ساعت هوشمند جدیدی که با هر بار شارژ ۳۰ روز کار می کند ساعت جدید وکتور ۳۰ روز عمر باطری دارد و اگر این ادعا صحت داشته باشد، تنها ساعت هوشمند رکورددار بیش‌ترین عمر باطری است که دنیای فناوری تاکنون…

ساعت شارژی

ساعت رسمی کشور ازاول فرودین ۱۳۹۲ یک ساعت جلو کشیده می شود. به گزارش تسنیم، براساس “قانون تغییر ساعت رسمی کشور ” مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هر سال یک ساعت…

ساعت رسمی کشور فرداشب تغییر می‌کند