ساختن اشکال مختلف با استفاده از برگ درختان ساختن اشکال مختلف با استفاده از برگ درختان هنرمندی فیلیپینی به نام Roy Mallari با استفاده از برگ ها آثار هنری جالب و خلاقانه ای ایجاد کرده . او با برگ ها…

ساختن اشکال مختلف با استفاده از برگ درختان