نایت ملودی » خانواده » آشپزی و خانه داری » با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

بافت و دوخت این پادری مشابه پادری حوله ای هست.

اما برای اینکه بهتر بتوانید انجام بدهید آموزش این پادری را هم ببینید.

  با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

 

با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

  با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

  با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

 

با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

  با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

  با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

  با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

انتهای کار رو پاک دوزی کنید.

این پشت کار هست سعی کنید دوختتون فقط قسمت پشت پیدا باشد.

  با تی شرت های قدیمی پادری زیبا درست کنید!

می توانید برای استحکام بیشتر درزها را چرخ کنید.

نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت