نایت ملودی » سفر وگردشگری » مهاجرت و اقامت » سطح زبان برای مهاجرت به کانادا با روش تخصصی فدرال

سطح زبان برای مهاجرت به کانادا با روش تخصصی فدرال

توانایی در زبان انگلیسی یا زبان فرانسه یکی ازعوامل اکتساب امتیاز از اداره مهاجرت کانادا برای واجد شرایط شدن متخصصین می باشد.

اگر سطح زبان انگلیسی و یا فرانسه کمتر از سطح متوسط باشد ( کمتر از IELTS 6 )، متقاضی شرایط مهاجرت از روش تخصصی فدرال را ندارد.

در روش تخصصی فدرال ۲۸ امتیاز برای زبان وجود دارد. متقاضی با توجه به دانستن دو زبان رسمی کانادا، انگلیسی و فرانسه به صورت زیر ارزیابی می شود.

دانش زبان انگلیسی / فرانسه امتیاز
زبان اول ( انگلیسی یا فرانسه )
سطح بالا ( هر مهارت * ) ۶ امتیاز
سطح متوسط رو به بالا( هر مهارت * ) ۵ امتیاز
سطح متوسط ( هر مهارت * ) ۴ امتیاز
حداکثر ۲۴ امتیاز
زبان دوم ( انگلیسی یا فرانسه )
سطح متوسط ( هر مهارت * ) ۴ امتیاز
حداکثر ۴ امتیاز
* مهارت ها در ۴ گروه شنیدن ، درک مطلب ، صحبت کردن و نوشتن می باشد

سطح زبان متقاضی توسط امتحانات آیلس IELTS (برای انگلیسی) و تف TEF (برای فرانسه) سنجیده می شود.

تاریخ: 07 نوامبر 2014
نویسنده: رضا ایرانی
دسته بندی: مهاجرت و اقامت
نظرات
نام و نام خانوادگی  
آدرس ایمیل  
آدرس سایت